Inred med växter

Inred med växter
utan gröna fingrar

Klicka här för att ta del av 7 tips för
att lyckas få till ett grönskande rum
även om du saknar gröna fingrar.