Lottas Träd

Lottas Träd

Lotta Olsson är formgivaren
som sätter ihop fantastiska
“träd” av olika pressade växter,
tryckta som posters.