Scandinaviaform Glasilium Consilium

Scandinaviaform

I vaserna Glasilium och Consilium
kommer en enstaka blomma, gren
eller strå till sin fulla rätt.
Fina ensamma eller i grupp.